Privacy & Policy

Sherwood Forest zal de door u als gebruiker verstrekte persoonsgegevens opnemen in een bestand ten behoeve van het gebruik door Sherwood Forest en aan haar gelieerde ondernemingen. Sherwood Forest zal als verantwoordelijke zorgvuldig en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en andere relevante wet- en regelgeving omgaan met uw persoonsgegevens. In dit privacy- en cookiestatement wordt beschreven hoe Sherwood Forest met uw persoonsgegevens omgaat.

Gebruik persoonsgegevens door Sherwood Forest

De door de u verstrekte persoonsgegevens zullen door Sherwood Forest worden verwerkt ter uitvoering van diensten waarvan u gebruik maakt of gaat maken, alsmede voor statistische analyses. Uw persoonsgegevens worden door Sherwood Forest ook gebruikt ten behoeve van haar eigen marketingactiviteiten, waaronder begrepen, het verstrekken van informatie – onder meer in de vorm van een elektronische nieuwsbrief die u van tijd tot tijd zal worden toegestuurd, mits u daartoe toestemming heeft verleend – over producten, diensten, activiteiten, aanbiedingen en kortingen die door Sherwood Forest worden aangeboden.

Sherwood Forest kan ten behoeve van haar marketingdoeleinden, en tevens om uw profiel te optimaliseren, gebruik maken van informatie die zij op rechtmatige wijze over u heeft vergaard, bijvoorbeeld door middel van het gebruik van cookies of uw klikgedrag op de website van Sherwood Forest, zodat u gerichter informatie krijgt toegestuurd. Sherwood Forest kan bij de uitvoering van de hiervoor beschreven activiteiten gebruik maken van door haar ingeschakelde derden, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de activiteiten.